Smlouva o půjčce vzor, jak by měla vypadat

Se smlouvami se v běžném životě setkáváme téměř neustále. Jelikož svět je plný podvodníků a nepoctivců, už se jenom málokdy můžeme spolehnout na gentlemanskou dohodu a tak je třeba vše sepsat písemně. To platí i v případě, kdy si bereme půjčku. V rámci ní se smlouvou chrání nejenom věřitel, ale můžeme být ochráněni i my. To ale neznamená, že nemůžeme být ani podvedeni. Je proto dobré, jak by smlouva o půjčce vzor ideální možnosti, měla vypadat.

Chceme-li půjčit peníze, je smlouva o půjčce vzor nezbytností

Pokud se vžijeme do role těch lidí, kteří chtějí půjčovat peníze, je samozřejmě na nás, abychom si danou smlouvu opatřili. V tomto směru existuje hned několik možností. Tou nejjednodušší je určitě možnost, kdy si daný dokument stáhneme z internetu a poté si ho upravíme dle našich požadavků. Problémem zde však může být neaktuálnost, stejně tak jako problémy s faktickou správností. Nehledě na to, že daný vzor nemusí sedět přímo na náš konkrétní produkt.

Druhou možností je využít dokument jiné úvěrové společnosti. To však nedoporučujeme, jelikož i smlouva o půjčce – vzor má svá autorská práva a v takovém případě můžeme i riskovat trestní stíhání. Ideální možností je tedy nechat si smlouvu napsat odborníkem, nejlépe advokátem. Nejenom, že bude správně dle současných zákonů, ale bude nám i vyhovovat z hlediska požadavků, jaké chceme ve smlouvě mít.

Co když jsme v roli žadatelů o úvěr?

Na jednu stranu by se dalo říci, že se o danou smlouvu nijak nemusíme starat, jelikož ji dodá protistrana. To je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu je dobré vědět, co by měla taková smlouva obsahovat, co je fakticky správně a co už je za hranicí dobrých mravů, nebo zákonů. V takovém případě je dobré přečíst si články a rady odborníků na tuto problematiku. Poté je nutné přečíst si hlavně i samotnou smlouvu, kterou dostaneme do rukou. Tento stav je velmi znepokojující, jelikož jeden z historických průzkumů uváděl toto: „Podle zjištění studie totiž většina lidí přistupuje k financím lehkomyslně a nezná ani základní finanční termíny.

Inspirace:  Proč si požádat o sjednocení půjček?

Důležitá je také faktická správnost

Berte také na vědomí, že smlouva o půjčce je dokumentem, který by měl mít i takzvanou faktickou správnost. Kromě konkrétních ujednání by tak neměly chybět třeba informace o:

  • Obou smluvních stranách
  • Předmětu konkrétní půjčky
  • Místě sepsání
  • Datu sepsání

Samozřejmě chybět by neměly ani podpisy, informace o počtu stran smlouvy, o případných přílohách, stejně jako informace o tom, že smlouva byla sepsána a podepsána dobrovolně. Vždy také pamatujte na to, aby jedna kopie vždy zůstala vám! A to v případě řešení jakéhokoliv sporu, jelikož jedině tak se budete mít o co opřít a můžete tak dát třeba svému právnímu zástupci dát daný dokument k prostudování.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *