Máte vaše auto v evidenci motorových vozidel? Navštivte registr vozidel!

Povinnost o přihlášení vozidla upravuje novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jestliže se vozidlo nepřihlásí, nelze ho provozovat. Od ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., kde je uvedeno plno změn. Administrativa spojená s převodem vozidla se značně zjednodušila. Zákon také umožňuje získání registrační značky na vaše přání. Od následujícího roku bude také součástí stanovení většího dohledu nad STK.

Registrace vozidel a potřebné dokumenty

Potřebujete přihlásit vozidlo do evidence motorových vozidel? Musíte se dostavit v úředních hodinách na příslušný registr vozidel, kde předložíte nezbytnou dokumentaci. Registr vozidel nejprve vyžaduje v případech přepsání auta na nového majitele odhlášení vozidla. V případě, že jde o stejný kraj, můžete auto rovnou i přihlásit.

Pokud jde o jiný kraj, musíte nejprve provést odhlášení a při přihlášení v jiném kraji se odevzdávají registrační značky. Doporučuje se vždy sepsat kupní smlouvu, kde budou přesně vymezeny podmínky pro odstoupení jedné ze smluvních stran. Původní majitel auta si musí ohlídat, jestli bylo vozidlo opravdu odhlášeno a veškeré povinnosti k vozidlu přešly na nového majitele.

Inspirace:  Zuno půjčka – skvělé úroky pro každého

Vlastní registrace vozidla

Vlastní registrace vozidla nemusí probíhat osobně. Lze si na základě neověřené plné moci pověřit třetí osobu, která vše zajistí. Pro přihlášení vozidla se ale musí předkládat velký a malý technický průkaz a originál zelené karty. Dále potřebujete protokol o evidenční prohlídce na nového vlastníka s uvedením jeho bydliště. Vyžaduje se také doklad totožnosti.

Jestliže je vozidlo vedeno na firmu, tak budete potřebovat odpovídající doklady, kam patří například originální výpis z OR nebo ověřenou kopii. Při jednání třetí osoby je nutné disponovat podepsanou odpovědnou osobou dle výpisu z OR.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *